อ.เอกวิทย์ สิทธิวะ

เว็บไซต์ สำหรับดวาน์โหลดรูปฟรี https://pixabay.com/
take a shot

ประกาศ

ติดตามคะแนนเก็บได้ที่เมนูด้านหลัง

2/2558

หมายเหตุ การเข้าตรวจสอบคะแนน หรือ ชั้นเรียนนักศึกษา จำเป็นต้องใช้ อีเมล์ @nsru.ac.th ในการเข้าดู

 

http://flippedlearning.org/ ข้อมูลการติดต่อ

https://www.facebook.com/ekkawit
https://plus.google.com/+ekkawitsittiwa
http://ekkawits.blogspot.com
https://th.linkedin.com/in/ekkawits
https://500px.com/akkawit
LINK   http://flippedlearning.org/